TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Tudnivalók a beszédértés és az írásbeli vizsgáról

Személyazonosság ellenőrzése

A vizsgázónak a részvizsga megkezdése előtt igazolnia kell személyazonosságát az azonosítást egyértelműen lehetővé tevő fényképes okmánnyal, amely lehet:

  • személyi igazolvány,
  • útlevél, vagy
  • új típusú vezetői engedély.

Diákigazolvány, vagy a fentiektől eltérő típusú igazolvány bemutatásával a vizsgázó nem kezdheti meg vizsgáját.

Késés

Amennyiben a vizsgázó késve érkezik, és a vizsga már megkezdődött, a vizsgaterembe nem léphet be. Ebben az esetben a választott vizsgatípusához tartozó többi részvizsgán részt vehet, ám tisztában kell lennie azzal, hogy a késés miatt le nem tett vizsga hogyan befolyásolja eredményeit. (Például ha szóbeli vizsgatípusra jelentkezett és a beszédértés vizsgáról késik, választása szerint részt vehet a szóbeli részvizsgán, ám annak sikerességétől függetlenül bizonyítványt a beszédértés vizsgarész hiányzó eredménye miatt nem kaphat.)

A vizsgán

A vizsga során a teremfelügyelők utasításait kell követni, akik a vizsga előtt részletes tájékoztatást adnak a vizsga megírásának szabályairól.

A feladatok megoldása és javítása név nélkül történik, a név szerinti azonosításra később, a vizsga előtt kitöltött Azonosítólap segítségével kerül sor. A vizsgafeladatokra tehát a vizsgázó nem írhatja rá a nevét, hanem az azonosítás után kézhez kapott megfelelő vonalkódot szükséges az azonosító lap és a megoldólapok erre megjelölt helyére ragasztani. Amennyiben akár a feladat-, akár a megoldólapok valamelyikén szerepel a vizsgázó neve, illetve a vizsgázó nem (vagy nem a megfelelő helyre) ragasztja fel a vonalkódokat, a vizsga érvénytelen.

Az írásbeli és beszédértés részvizsga feladatait fekete vagy kék tintaszínű tollal kell megírni. A ceruzával, illetve más tintaszínű tollal írt vizsgafeladatok nem értékelhetők.

A feladatok megoldását a megoldólapra kell rávezetni, mivel a feladatok javításakor csak a megoldólapon szereplő megoldások kerülnek javításra, a feladatlapon szereplőket nem veszik figyelembe. Saját lapot a vizsgázó a feladatok megoldása közben nem használhat.

Az írásbeli vizsgarészen nyomtatott szótár használható

  • az egynyelvű gazdasági kommunikáció vizsgarendszerben mindkét írásbeli feladathoz,
  • a kétnyelvű vizsgarendszerekben (üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari) pedig bizonyos feladatok megoldásához (B1: írásfeladat, B2: szakmai szöveg írása közvetítéssel, C1: szövegírás adott szituációban és magyar szöveg tömörítése célnyelven).

Mind a három vizsgarendszer írásbeli vizsgáin nyomtatott, általános és/vagy szaknyelvi egy- vagy kétnyelvű szótár használható. A vizsgázó a szótáron kívül semmilyen segédeszközt nem használhat: mobiltelefonját a vizsga előtt ki kell kapcsolnia, padján csak a vizsga megírásához szükséges eszközök és anyagok, valamint némi élelem és ital, padjában azonban semmi nem lehet, vizsgázótársaival nem működhet együtt.

A vizsgateremből feladat- vagy megoldólap nem vihető ki.

Az írásbeli részfeladatok részletes leírása itt » olvasható.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]