TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Felülvizsgálat, a panaszok kezelése

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 4.§ (3) értelmében az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó, a megtekintésen észlelt számolási hibára történő hivatkozással. A határidő az online  feladás dátumát jelenti. A felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa az online felületről letölthető.

A felülvizsgálati kérelmet minden esetben a vizsgázói online felületen kell beadni és e-mailben jelezni, melyről visszaigazolás érkezik.

A vizsga értékelésére vonatkozó felülvizsgálat, azaz a vizsga újraértékelésének kérése díjköteles. Az újraértékelés díja itt » olvasható. Amennyiben a felülvizsgálat jogszabálysértésre, vagy a dolgozatmegtekintésen az eredményszámításban észlelt számolási hibára hivatkozik, a felülvizsgálat a hatályos jogszabályoknak megfelelően díjmentes.

A Vizsgaközpont vezetője a benyújtástól számított 15 naptári napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti. A döntés a vizsgaeredmény módosítása is lehet, amennyiben a Vizsgaközpont vezetője helyt ad a kérelemben foglaltaknak.

A vizsgázó a Vizsgaközpont vezetőjének döntése ellen 15 naptári napon belül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak (OH-NYAK, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) címzett panasszal élhet, mely már csak jogszabálysértésre vagy számolási hibára való hivatkozás lehet, a vizsga értékelésére további panasszal élni nem lehet. E másodlagos felülvizsgálat díjköteles.

A Vizsgaközpont a szubjektív értékelésű írásban tett feladatok megoldását a készségszintű minimumpontszámtól történő 1 pontos elmaradás esetén az eredményközlés előtt automatikusan felülvizsgálja.

A vizsgabizottság döntésén, a vizsgaeredmény meghatározásán méltányossági szempontok alapján változtatni nem lehet.

Ha a vizsgázónak egyéb vonatkozásban bármilyen panasza van a vizsgával kapcsolatban, ezt írásban a Vizsgaközpont vezetőjéhez tudja eljuttatni. Megkeresésére 30 napon belül írásos választ kap.


© 2023 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2023 Netfocus Consulting Kft. »]