TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

A Vizsgaközpont által meghatározott eljárási díjak

 

Jogcím Összeg
pótjelentkezési időszakban történő jelentkezés 3000 Ft
a vizsgázó tévedéséből adódó hibás adatok módosításának díja 3000 Ft
indoklás nélküli halasztás (a halasztási-visszalépési határidőig) 3000 Ft
rendkívüli halasztás (a halasztási-visszalépési határidő után) 6500 Ft
a vizsgán mutatkozó összeférhetetlenségből adódó eljárási díj (ha a vizsgázó nem adta meg a vizsgára történő felkészítésben részt vevő tanárok nevét) 5000 Ft
újraértékelés díja (felülvizsgálat) egy vagy több írásban tett feladat esetében 3500 Ft
újraértékelés díja (felülvizsgálat) egy vagy több szóbeli feladat esetében 4500 Ft
újraértékelés díja (felülvizsgálat) egy vagy több írásban tett és egy vagy több szóbeli feladat esetében 8000 Ft
a vizsgaeredményekkel kapcsolatos konzultáció díja 4000 Ft
ha a kézhez vett bizonyítványon a vizsgázó hibájából téves névadatok szerepelnek, új bizonyítvány kiállítása 3000 Ft

2005 májusa előtt kiadott magyar nyelvű bizonyítvány alapján készült, a vizsga nyelvén fogalmazott igazolás kiállításának díja

5000 Ft

Számlaszámunk: Budapesti Gazdasági Egyetem; 11784009-22236775-00000000 közlemény: NYVK-online kód-név.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]