TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

A vizsgára jelentkezés rendje

A BGE Nyelvvizsgaközpont vizsgáira minden, a vizsga évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. A kétnyelvű vizsgarendszerekben a közvetítő készség is mérésre kerül, így a magyar nyelvűség ezen vizsgarendszerek része. Ezzel együtt nem magyar anyanyelvűek jelentkezése a kétnyelvű vizsgákra is lehetséges.

A Központ vizsgáira történő jelentkezés a vizsgához szükséges adatok megadásával, és a vizsga díjának befizetésével válik érvényessé.

Hogyan?

A vizsgához szükséges adatok megadása online módon, a Vizsgaközpont online jelentkezésre szolgáló weboldalán » történhet.

A vizsgadíj befizetésére a befizető függvényében (részletesen lásd itt ») az alábbi lehetőségek nyílnak:

  • bankkártyás fizetéssel (VISA vagy MasterCard bankkártyával)
  • átutalással.

A vizsgadíj számláját a Vizsgaközpont alapesetben a vizsgázó nevére állítja ki, a befizető adatainak utólagos módosítására nincsen lehetőség.

Mire?

Az adott vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgák megtalálhatók a Vizsgaközpont honlapjának megfelelő menüpontjában ».

A több vizsgarészből álló vizsgák minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, ilyen vizsgák egyes vizsgarészeinek letétele nem vihető át másik vizsgaidőszakra.

Hol?

Vizsgajelentkezés a Vizsgaközpont online jelentkezésre szolgáló weboldalán » adható be. A jelentkező így a jelentkezéssel kapcsolatos minden teendőjét otthonról, a vizsgahelyen vagy a Vizsgaközpontban való megjelenés nélkül intézheti.

Meddig?

Az online jelentkezési felületen a jelentkezési határidő » utolsó napján éjfélig beadható vizsgajelentkezés, azaz ezen határidőig kell a szükséges adatokat megadni és a vizsgadíjat is befizetni (az utalást elindítani). Ha a jelentkező elmulasztja befizetni a vizsgadíjat ezen határidőig, a pótjelentkezés időszakában még megteheti, de csak különeljárási díj megfizetése mellett.

A jelentkezési időszak után vezetői döntés függvényében pótjelentkezést hirdethet a Vizsgaközpont, különeljárási díj befizetése mellett. A pótjelentkezési időszak után jelentkezéseket a Vizsgaközpont semmilyen indokkal nem fogad. 

Adatok

A vizsgázónak a megadott személyes adatok helyességét a beosztás megtekintésekor ellenőriznie szükséges.

A vizsgára magával vitt igazolvány típusa is csak a fent említett három egyike lehet.

A jelentkezéskor az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a vizsgázónak meg kell jelölnie azon tanárok nevét, akik a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vettek. Ha ezt elmulasztja, a pótlás időpontjától függően a neveket díjmentesen vagy különeljárási díj fizetése ellenében utólag is megadhatja. Ha nem teszi és a vizsgán derül ki az összeférhetetlenség, különeljárási díjat köteles fizetni.

Ha a vizsgázó a megadott időpont után nem látja beosztását a honlapon, okvetlenül érdeklődnie kell a Vizsgaközpontban.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]