TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Felülvizsgálat, a panaszok kezelése

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 4.§ (3) értelmében az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül kétféle kérelmet lehet benyújtani:

  1. Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó, a megtekintésen észlelt számolási hibára történő hivatkozással. Ez utóbbi elsősorban a pontok összeadásából származó hibát jelent, nem pedig azt, hogy a vizsgázó megítélése szerint túl alacsony pontszámot kapott. A felülvizsgálat kérelem a hatályos jogszabályoknak megfelelően díjmentes.
  2. Újraértékelés kérelemmel lehet élni, amennyiben a vizsgázó szerint magasabb pontszámot érdemelt volna. Az újraértékelés díjköteles, díja itt » olvasható. 

A kérelmeket minden esetben a vizsgázói online felületen kell beadni, melyről visszaigazolás érkezik. A határidő az online  feladás dátumát jelenti.

A Vizsgaközpont vezetője a benyújtástól számított 15 naptári napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti. A döntés a vizsgaeredmény módosítása is lehet, amennyiben a Vizsgaközpont vezetője helyt ad a kérelemben foglaltaknak.

A vizsgázó a Vizsgaközpont vezetőjének döntése ellen 15 naptári napon belül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálynak (OH-NYAK, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) címzett, de a Vizsgaközpontnak benyújtandó kérelemmel élhet, mely már csak jogszabálysértésre vagy számolási hibára való hivatkozás lehet, a vizsga értékelésére további panasszal élni nem lehet. E másodlagos felülvizsgálat díjköteles. Amennyiben a Hivatal a kérelmet kedvezően bírálja el és a vizsgát sikeresnek ítéli, a Vizsgaközpont köteles a vizsgázó számára bizonyítványt kiállíttatni.

A Vizsgaközpont a szubjektív értékelésű írásban tett feladatok megoldását a készségszintű minimumpontszámtól történő egy pontos elmaradás esetén az eredményközlés előtt automatikusan felülvizsgálja.

A vizsgabizottság döntésén, a vizsgaeredmény meghatározásán méltányossági szempontok alapján változtatni nem lehet.

Ha a vizsgázónak egyéb vonatkozásban bármilyen panasza van a vizsgával kapcsolatban, ezt írásban a Vizsgaközpont vezetőjéhez tudja eljuttatni. Megkeresésére 30 napon belül írásos választ kap.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]