TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Szóbeli, írásbeli és komplex vizsga

A Vizsgaközpontban lehetőség van szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípus letételére is. A következőkben pontokba foglalva olvasható néhány, a vizsga típusait érintő fontos, a honlapon esetleg máshol is szereplő információ. 

1. A BGE NYVK vizsáztatási rendszere ötvözi a komplex vizsga letétele és a külön letehető szóbeli és írásbeli vizsga rendszerének előnyeit.

 

Ha valaki komplex vizsgatípusra jelentkezik, és a hozzá tartozó részvizsgák összeredménye meghaladja a sikerességhez elengedhetetlen szintet, valamint a vizsgázó minden készségnél is eléri a minimumküszöböt, (40%) komplex típusú bizonyítványt kap. Ezen esetekben a magasabb pontszámot elérő vizsgarész(ek) eredménye kompenzálhatja az esetlegesen a sikeresség szintjét el nem érő vizsgarész(ek) eredményét.

PÉLDA: A vizsgázó komplex nyelvvizsgabizonyítványt kap, hiszen összesítésben eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (szóbeli) nem érte el a 60%-ot.

 

Részvizsga

Készségek

Eredmény

Eredmény

Eredmény

Bizonyítvány

Szóbeli

Beszédkészség

52%

54%

60%

sikeres komplex

Beszédértés

56%

Írásbeli

Olvasáskészség

68%

66%

Íráskészség

64%

 

 

2. A jelentkezési időszakban az online jelentkezés rendszerében lehet kiválasztani, hogy mely vizsgát szeretné letenni a vizsgázó.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]