TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Tájékoztatás és értesítés a vizsga eredményéről

A vizsga eredményéről (megfelelt vagy nem felelt meg) a Vizsgaközpont a vizsgaidőszak első vizsgaeseménye utáni 30. napig e-mailben rövid értesítést küld minden vizsgázónak a pontszámok részletes ismertetése nélkül. A részletes eredményeket a vizsgázók online jelentkezési felületén, valamint honlapjának „Beosztás és eredmény" menüpontjában teszi közzé. Az így lekérdezhető eredmények véglegesek, de nem hivatalosak, azaz nem helyettesítik a hivatalos értesítést, a nyelvvizsga-bizonyítványt. A sikeres vizsgáról szóló e-mailes értesítés nem minősül hivatalos igazolásnak.

A Vizsgaközpont az eredményes vizsgákról a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a Vizsgaközpont és a vizsgarendszer nevét, a letett vizsga jellemzőit, a vizsgázó adatait. Nem tartalmazza azonban a részvizsga-feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokat, és ezek százalékban kifejezett arányát – ezek a Központ honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a vizsgázónak ezekről hivatalos dokumentumra (betétlapra) van szüksége, a Vizsgaközpont díjmentesen kiállítja azt a nyelvvizsga-bizonyítványok kinyomtatása után.

A bizonyítvány átvétele: az elkészült bizonyítványt a budapesti vizsgahelyeken  vizsgázók az előre közzétett időszakban személyesen a Vizsgaközpont budapesti irodájában vehetik át, a nem budapesti vizsgahelyen vizsgázóknak pedig a jelentkezéskor megadott lakcímre postázzuk a nyelvvizsga-bizonyítványt.  Amennyiben más módon kívánják átvenni nyelvvizsgájukat, kérjük, emailben jelezzék.  A személyes átvételhez szükséges a vizsgán használt személyazonosító okirat felmutatása, a vizsgázó akadályoztatása esetén a bizonyítványt meghatalmazott is átveheti. A meghatalmazás formanyomtatványa letölthető » a Központ honlapjáról.

A 137/2008. (V. 16.) Korm. Rendelet a vizsgaeredmények közlésétől 15 napot biztosít a vizsgaeredményekkel kapcsolatos felülvizsgálati kérelmek beadására. 

A Vizsgaközpontban eltérő időszakokban megszerzett szóbeli és írásbeli típusú nyelvvizsga komplex típusú vizsgával való egyenértékűségéről a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ad ki igazolást.

Igazolás a sikeres vizsgáról

Jogszabályi előírások miatt a sikeres vizsgát tett vizsgázók számára a Vizsgaközpont nem adhat ki hivatalos igazolást a vizsgaeredményről. Amennyiben a vizsgázó mesterképzésre történő jelentkezéséhez igényelné az igazolást, ügyét a www.felvi.hu oldalon intézheti.

Esetleges problémák a bizonyítvánnyal kapcsolatban

A nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő hibás adatok javításával kapcsolatosan az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály (NYAK) szabályozása ezen a linken olvasható.

A Vizsgaközpont kezeléséből kikerülő, postai úton vagy bármilyen módon elveszett vagy elvesztett bizonyítvány újranyomtatására nincsen mód. Ilyen esetekben csak hatósági igazolás kiállítása lehetséges. A már kézhez vett bizonyítvány elvesztése, vagy ellopása esetén a vizsgázónak közvetlenül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz kell fordulnia.

Amennyiben a postán feladott bizonyítványt a vizsgázó nem kapta meg, bejelentése után a Vizsgaközpont tudakozványt indít a postánál. A posta válaszát a Központ megküldi a vizsgázó részére. Ha a posta válasza szerint a küldemény sorsa nem mutatható ki, a Központ a választ továbbítja a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé is, amely kiállítja a hatósági igazolványt.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]