TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Tudnivalók a szóbeli vizsgáról

Személyazonosság ellenőrzése

A részvizsga megkezdése előtt a vizsgázónak igazolnia kell magát az írásbeli részvizsgánál leírt » módon.

Késés

A vizsgabeosztásban szereplő időpont az adott vizsgázónak szól. Késés esetén a vizsgázó csak az adott szóbeli vizsgára kijelölt időintervallumon belül, a vizsgáztatók döntése szerint tehet vizsgát, akik döntésük meghozatalakor figyelembe veszik, hogy a késő vizsgázó vizsgája nem zavarja-e meg a vizsgáztatás rendjét, nem sérti-e a többi vizsgázó érdekeit.

A vizsgán

A vizsgafeladatok kézhez vétele után megfelelő felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Magára a vizsgafeladatra semmit nem írhat rá, az esetleges jegyzetekre egy erre a célra kapott külön papírlap használható. A vizsga befejeztével a vizsgafeladatot, valamint a jegyzeteket is le kell adni a vizsgáztatóknak.

A vizsgázó a jelentkezés beadásakor nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön.

Amennyiben a vizsgázó a jelentkezéskor hozzájárul hangfelvétel készítéséhez, a szóbeli vizsgarész két főből álló vizsgabizottság előtt zajlik. A hangfelvétel a Vizsgaközpont felvevő eszközével készül, a vizsgázó saját eszközzel hangfelvételt nem készíthet.

A jelentkezéskor megadott választás később nem változtatható meg. Ennek megfelelően vizsgázó közvetlenül a szóbeli vizsga előtt

  • a jelentkezéskor adott „nem” válasz esetében már nem kérheti hangfelvétel készítését (a háromfős bizottság előtt ehhez nincsenek meg a technikai feltételek),
  • a jelentkezéskor történt beleegyezés („igen” válasz) esetében pedig nem kérheti, hogy ne készüljön hangfelvétel vizsgájáról. Ha a vizsga előtt mégis úgy nyilatkozik, hogy nem kíván vizsgát tenni hangfelvétel készítése mellett, nem tehet szóbeli vizsgát.

Amennyiben a vizsgázó nem járul hozzá, tudomásul veszi, hogy

  • hangfelvétel hiányában felülvizsgálat során nem kérheti a szóbeli vizsga feladatainak újraértékelését,
  • a szóbeli vizsgát háromfős bizottság előtt kell letennie.

A szóbeli vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható, a mobiltelefonokat még a terembe lépés előtt ki kell kapcsolni.

A szóbeli vizsga napján annak eredményéről a vizsgabizottság nem ad tájékoztatást.

A szóbeli vizsgafeladatok részletes leírása itt » olvasható.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]