TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

A BGE Nyelvvizsgaközpont bemutatása

A BGE Nyelvvizsgaközpont (BGE NYVK) 2000. május óta működik akkreditált nyelvvizsga-központként (NYAK határozat: AK-V/1/2000), ahol a 2006 szeptemberétől a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott követelményekhez illesztett szintű vizsgák tehetők.

A BGE NYVK három vizsgarendszert működtet – az egynyelvű gazdasági kommunikáció, valamint a kétnyelvű idegenforgalmi-vendéglátóipari és üzleti szaknyelvi vizsgarendszereket –, melyekben államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A vizsgák minden vizsgarendszerben szóbeli, írásbeli vagy komplex típusúak » lehetnek.

A BGE NYVK-ban nyolc nyelvből tehetők vizsgák, ezek: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. E nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér. A Vizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez, az ezekben letehető vizsgák táblázatos összefoglalása itt » megtekinthető.

A BGE NYVK országosan 13 vizsgahellyel rendelkezik, melyek elérhetőségei itt » tekinthetők meg.

Történet

A Központ 1995 januárjában kezdte meg működését Gazdasági Nyelvvizsga Központ néven, az akkori Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola keretében. Létrejöttéhez, megszerveződéséhez a hazai gazdasági felsőoktatási intézmények és vállalatok azon igénye vezetett, hogy hallgatóik, illetve a gazdasági munkakörökben dolgozók speciális szakmai idegennyelv-használatát szakszerű eljárásokkal, a társadalmi felhasználhatóság igényeinek megfelelően mérjék.

A Központ feladatköre a szakmai – gazdasági – idegen nyelvi vizsgarendszer működtetése, fejlesztése, a különféle nyelvi vizsgák megszervezése és lefolytatása, valamint a vizsgáztatók rendszeres felkészítése és továbbképzése lett. A Központhoz társult alapító intézmények, mint a Pécsi Egyetem, a Debreceni Egyetem és több más intézmény erőfeszítéseinek köszönhetően kiépült a vizsgahelyek országos hálózata. A Központ szoros kapcsolatokat ápol a nemzetközi szervezetekkel is, például a Londoni Kereskedelmi és Iparkamarával, a Párizsi Kereskedelmi és Iparkamarával és a Madridi Kereskedelmi Iparkamarával, valamint a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem Nemzetközi Kommunikációs Intézetével.

Az akkoriban hatályos 71/1998 (IV.8.) Korm. rendelet értelmében, amely az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról intézkedik, a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elé került a gazdasági nyelvvizsgarendszer. A Központ, kétnyelvű nyelvvizsgarendszere(i) és vizsgahelyei 2000 májusában elnyerték az akkreditációt, így nyelvvizsgái államilag elismert nyelvvizsgák.

Az akkreditáció óta a vizsgaközpont Gazdasági Nyelvvizsga és Szaknyelvi-Módszertani Továbbképző Központ néven, 2001. február óta pedig Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ elnevezéssel működött. A Vizsgaközpont neve 2015 februárjában Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont, 2016. januárban pedig Budapesti Gazdasági Egyetem Nyelvvizsgaközpont elnevezésre változott.

2016-2017 folyamán a Központ a kétnyelvű vizsgarendszerek erősségeit megőrző, de az aktuális nyelvhasználati igényeket tükröző új egynyelvű vizsgarendszert fejlesztett, amely 2017 szeptemberében elnyerte az akkreditációt.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]