TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Vizsgafeladatok értékelése

Minden írásban tett feladattípus javítását szakmai standardizáció előzi meg, amelyen az adott feladatot javító értékelők egyeztetik a javítási elveket, szükség esetén módosítják a megoldókulcsot. A vizsgafeladatokat két értékelő értékeli – egymástól függetlenül. A nem megoldókulcs alapján javított feladatok esetében a feladatokra a részletes értékelőskálák alapján adott analitikus pontszámokat külön-külön rögzítik, majd egyenként egyeztetik, és a végső, egyeztetett pontszámokat vezetik fel a dolgozatra.

A szóbeli vizsgán mindkét vizsgáztató külön értékeli a vizsgázó teljesítményét. A két vizsgáztató a vizsga után egyezteti értékelését és közös megállapodásra jut a teljesítmény megítélésében.

Globális értékelőskálák:

  EGYNYELVŰ
gazdasági kommunikáció vizsgarendszer
KÉTNYELVŰ
vizsgarendszerek
(üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari
és pénzügyi)
B1 – alapfok szakmai szöveg írása feladathoz szövegírás feladathoz
szóbeli vizsga feladataihoz szóbeli vizsga feladataihoz
B2 – középfok szakmai szöveg írása feladathoz szakmai szöveg írása
közvetítéssel feladathoz
szóbeli vizsga feladataihoz szóbeli vizsga feladataihoz
C1 – felsőfok szakmai szöveg írása feladathoz szövegírás adott szituációban
és magyar szöveg tömörítése
célnyelven feladathoz
szóbeli vizsga feladataihoz szóbeli vizsga feladataihoz

A fent olvasható dokumentumok publikus, globális értékelési rendszerek, amelyek kevésbé részletesek, mint a Vizsgaközpont által használt analitikus értékelési szempontrendszerek, de tartalmazzák azok legfontosabb elemeit.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]