TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Megtekintés

Az adott vizsgaidőszakban megírt dolgozatok megtekintésére a Vizsgaközpontban, a Vizsgaközpont által meghatározott időben az eredményközlés után kerül sor. A megtekintési időszakot a Vizsgaközpont az eredményközlést követő 15 napos felülvizsgálati kérelmi határidőt megelőzően határozza meg és azt az internetes honlapján teszi közzé.

A dolgozat megtekintésére előre be kell jelentkezni, amelyet a vizsgázók online vizsgázói felületükön tehetnek meg. A megtekintésen az adott vizsgaidőszakban vizsgát tett vizsgázók vehetnek részt.

Amennyiben a vizsgázó az általa választott időpontban mégsem tud megjelenni, az időpontja előtt 24 órával még átjelentkezhet egyéb szabad időpontokra. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nincs egyéb szabad időpont, a távolmaradás jogvesztő érvényű.

Vizsgaanyagait kizárólag a vizsgázó tekintheti meg személyazonosságának igazolása után. Kivételt jelent, ha a vizsgázó kiskorú, ebben az esetben a megtekintésen szülő is részt vehet. A megtekintés egy vizsgázóra jutó időtartama 45 perc, ami alatt a vizsgázó megtekintheti írásban tett vizsgaanyagait, az értékelési útmutatót és szóbeli teljesítményének értékelését, valamint saját megoldásairól kézzel írt feljegyzéseket készíthet. 

A megtekintés végén a vizsgázónak alá kell írnia a megtekintés jelenléti ívét, valamint be kell mutatnia a kézzel írt feljegyzéseit, melyeket akkor vihet magával, miután a megtekintést vezető adminisztratív munkatárs ellenőrizte, hogy azok csak a vizsgázó megoldásairól készült jegyzeteket tartalmaznak.

Konzultáció

A Vizsgaközpont konzultációs lehetőséget is biztosít vizsgázóinak, melyen a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója nyújt személyes segítséget a vizsgázónak megírt vizsgafeladatait, az azokban előforduló hibákat és a jövőbeli felkészülés kérdéseit illetően.

A konzultáció célja nem a vizsgaeredmények módosítása, hanem a személyre szabott tanácsadás. Ennek megfelelően a Vizsgaközpont a konzultációs időszakot a vizsgaeredmények véglegesítése utáni időpontra határozza meg. A konzultációra szintén előre be kell jelentkezni, és azon csak az adott vizsgaidőszakban vizsgát tett vizsgázók vehetnek részt.

A konzultáció díjköteles, a díjat még a konzultációs alkalmat megelőzően szükséges befizetni.

A konzultáción kizárólag a vizsgázó vehet részt személyazonosságának igazolása és a díj befizetését igazoló szelvény bemutatása után, nem kísérheti el családtag vagy nyelvtanár és nem jelenthet meg helyette meghatalmazottja. A konzultáció egy vizsgázóra jutó időtartama 30 perc.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]