TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Gyakran feltett kérdések

Hova utalhatók?

Ha a vizsgadíjat utalással szeretnéd kiegyenlíteni akkor a következő számlaszámra tudod elutalni.

Budapesti Gazdasági Egyetem 11784009-22236775; közlemény: NYVK-online kód-név, díjbekérő száma.

Fontos, hogy a közlemény rovatot se felejtsd el, a könnyebb beazonosítás miatt.

Mi a különbség az egy- és kétnyelvű vizsga között?
Az egynyelvű vizsgarendszerben a magyar nyelvűség nem része a vizsgának, így az egynyelvű vizsgákon közvetítő készséget nem mérünk. Ennek megfelelően B2 és C1 szinten az egynyelvű szóbelin csak három feladatot kell megoldani. Az egynyelvű írásbeli vizsgán nincsen nyelvismereti teszt feladat, továbbá mindkét feladathoz lehet szótárt használni. A kevesebb megoldandó feladat folytán mind az írásbeli, mind a beszédkészség részvizsga időtartama rövidebb az egynyelvű vizsgarendszerben.

A BGE Nyelvvizsgaközpont melyik nyelvvizsgáját fogadják el az egyetemek?
Az egyes szakokhoz kapcsolódó idegennyelvi követelményekkel és nyelvvizsgákkal kapcsolatban kérjük, oktatási intézménye tanulmányi osztályát keresse meg.

Jelentkezhetek két vizsgára egy vizsgaidőszakban?
Igen, de számolnia kell azzal, hogy a különböző vizsgák írásbeli és beszédértés része azonos időpontra eshet. Amennyiben előfordul időpontütközés, az egyik vizsgát halaszthatja vagy attól visszaléphet.

Szeretnék jelentkezni a következő vizsgaidőszakra, de a jelentkezéskor nem tartózkodom Magyarországon. Megoldható a vizsgákra való jelentkezésem?
Igen. Minthogy vizsgáinkra online módon lehet jelentkezni, a jelentkezés megfelelő fizetési mód választása esetén nem igényel a Vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen történő személyes megjelenést.

Szeretnék jelentkezni, de a bizonyítványra a kiírt dátumnál korábban volna szükségem. Megoldható korábbi átvétel?
A Vizsgaközpont által közzétett » bizonyítványátvételi dátumnál előbb sajnos nem lehetséges a bizonyítványkiadás. 

Milyen formában értesítenek a beosztásról?
A beosztások online közzétételének napján rendszerünk a közzétételről egy automatikus üzenetet küld Önnek. Ebben az emailben nem szerepelnek a beosztás konkrét adatai, azokat online jelentlezési felületén tudja megnézni.

Mi a teendő akkor, ha közvetlenül a vizsgát megelőző napokban veszítem el a jelentkezéskor megadott igazolványom és így már nincs idő a Központot értesíteni?
Ha közvetlenül a vizsgát megelőzően veszíti el igazolványát, akkor egy másik okmánnyal is megjelenhet a vizsgán (mely szintén csak személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány lehet, kivételes esetben ideiglenes azonosító lap), és a vizsga előtt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgára vitt igazolvány valóban az Ön tulajdona.

A beszédértés vizsgát az írásbelivel egy napon írjuk, mégis a szóbeli vizsgatípus része?
Igen, a beszédértés részvizsga a szóbeli vizsgatípus része, viszont írásban teljesített vizsga, ezért kerül a gyakorlatban az írásbeli részvizsgával egy napon megrendezésre.

Meg lehet-e tudni a beszédértés vizsga eredményét még a szóbeli vizsga előtt?
Sajnos erre a javítási folyamat követelményei folytán nincsen lehetőség.

Komplex vizsgára jelentkeztem, ami nem sikerült. Írásbeli vizsgám eredménye azonban elérte a sikeres szintet. Kaphatok-e róla bizonyítványt?
Igen, ha a komplex típusú vizsga sikertelen, de az írásbeli vagy a szóbeli résztípusban elérte a sikeres szintet, a szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítványt szabály szerint minden esetben kiállítjuk.

Hónapokkal ezelőtt nyelvvizsgáztam, eredményemet megnéztem az Interneten, ott azt olvastam, hogy sikerült. Miért nem kaptam még bizonyítványt?
A Vizsgaközpontnak a vizsgaidőszak lezárulta utáni 60 napon belül kötelessége a bizonyítványokat eljuttatni a sikeresen vizsgázóknak. Ha bizonyítványát 60 napon belül nem kapta meg, telefonon érdeklődjön a Központnál. Munkatársaink utánanéznek, hogy a bizonyítvány feladásra került-e. Ha igen, és Ön mégsem kapta kézhez, írnia kell egy levelet a központnak, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a postázás ellenére Ön a bizonyítványát nem kapta meg. Ezután a központ tudakozványt indít a postánál.

Szükségem lenne a magyar nyelvű nyelvvizsga-bizonyítványom idegen nyelvű fordítására. A nyelvvizsgaközpont állít ki ilyet?
A BGE NYVK 5000 Ft eljárási díj ellenében állít ki fordítást az általa 2005 májusa előtt kiadott bizonyítványokról.

Mikor van pótvizsga a sikertelen vizsgát tett vizsgázóknak?
Pótvizsgát a Vizsgaközpont nem szervez. A sikertelenül vizsgázók döntésük szerint egy következő vizsgaidőszakra jelentkezhetnek.

Hogyan kaphatom vissza az első sikeres nyelvvizsga díját?
A visszatérítés szabályairól itt » olvashat. A visszatérítés folyamatában a Vizsgaközpont csak a számla kiállításáért felel.

1997-ben tettem Önöknél sikeres nyelvvizsgát. Szükségem volna egy másolatra a bizonyítványomról. / Szükségem volna egy igazolásra arról, hogy nyelvvizsga-bizonyítványom államilag elismert.
A Vizsgaközpont és az itt letehető vizsgák 2000 májusában nyertek akkreditációt. A korábban tett vizsgák államilag nem elismertek, így másolatot/igazolást nem áll módunkban kiállítani.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]