TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Halasztás

A vizsgázó egy vizsgajelentkezés esetében egy alkalommal saját szándéka szerint indoklás nélkül elhalaszthatja vizsgáját. Erre minden vizsgaidőszakban a halasztási-visszalépési határidőig », azaz az adott időszak első írásbeli vagy szóbeli vizsganapját megelőző legfeljebb 9. vizsgaközponti munkanapig van lehetőség.

Megfelelő jelentkezői létszám esetén megszervezett, vizsgázói igények alapján utólagosan (a jelentkezési időszak megkezdése után) meghirdetett vizsga során beadott vizsgajelentkezést halasztani nem lehet.

A vizsga kizárólag arra a legközelebbi vizsgaidőszakra halasztható, melyben a halasztani kívánt vizsga meghirdetésre kerül ». A halasztás továbbá kizárólag a teljes vizsgára vonatkozhat, részvizsgák halasztására vagy azonos időszakon belüli átosztására nincsen lehetőség.

A halasztás díjköteles. A vizsgát elhalasztani az online jelentkezési felületen lehetséges. A halasztás díja (3000 Ft) átutalással fizethető be. A halasztás vissza nem vonható.

A halasztott vizsga jellemzői (szaknyelvi vizsgarendszere, nyelve, szintje, helye) a halasztás után nem változtathatók meg.

További információk: Vizsgaszabályzat 3.5

Végleges visszalépés

Az online felületen elfogadott vizsgától (tehát ha a vizsgadíj befizetése is megtörtént) történő végleges visszalépés szintén a fent leírt halasztási-visszalépési határidőig » lehetséges. (Az online felületen beadott vizsgajelentkezés, amíg a vizsgadíj kifizetése még nem történt meg, egy egyszerű gombnyomással visszavonható.) A visszalépés szintén kizárólag a teljes, az adott időszakban választott vizsgára vonatkozhat, részvizsgától, illetve korábban egyszer már elhalasztott vizsgától visszalépni nem lehetséges.

A vizsgától véglegesen visszalépni az online jelentkezési felületen lehetséges. A visszalépés vissza nem vonható.

A Vizsgaközpont a jelentkezési határidőig történő végleges visszalépés esetén a vizsgadíj 90%-át, míg a jelenkezési határidő után a halasztási-visszalépési határidőig történő végleges visszalépés esetén a vizsgadíj 50%-át utalja vissza a vizsgázónak a visszalépési felületen megadott számú bankszámlájára.

További információk: Vizsgaszabályzat 3.6


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]