TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Az első sikeres vizsga díjának visszatérítése

A 2018. január 1. után letett első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítéséről szóló 503/2017. (XII.29.) Kormányrendelet itt » olvasható. Az értelmezést megkönnyítendő összefoglalunk néhány tudnivalót:

 • A Vizsgaközpontunkban letehető összes B2 és C1 szintű vizsga a rendelet hatálya alá esik. Tehát bármely nyelvet és bármely vizsgarendszerünket választja, a letett közép- vagy felsőfokú vizsga díja visszatéríthető az alábbi feltételek megléte esetén.
 • A vizsga díját a jelentkezéskor minden esetben be kell fizetni.
 • A vizsgadíj visszatérítése a 2018. január 1. után letett első komplex nyelvvizsgára vonatkozik. Tehát akkor is kérhető a visszatérítés, ha Ön már rendelkezik 2018. január 1. előtt megszerzett komplex nyelvvizsgával, de e dátum után ez az első sikeres komplex vizsgája. Ez esetben a komplex vizsga befizetett díját kérheti vissza.
 • Ha Ön a komplex vizsgát két részben (külön írásbeli és külön szóbeli) teszi le, és
  a) mindkét részvizsgát (írásbeli és szóbeli) 2018. január 1. után teszi le sikerrel, továbbá
      i)  a két részvizsga letétele között kevesebb mint egy év telt el, úgy a befizetett
          vizsgadíjak összege,
      ii) a két részvizsga között több mint egy év telt el, úgy a második vizsga befizetett
          díjának összege,
  b) az első részvizsgát 2018. január 1. előtt tette le, úgy a második vizsga befizetett díjának összege téríthető vissza.
 • A visszatérítés minden esetben akkor jár, ha a vizsgabizonyítványon szereplő vizsgaidőpontban Ön még nem töltötte be 35. életévét. Ez a vizsgadátum szóbeli és komplex vizsga esetén a szóbeli vizsga napját jelenti.
 • A visszatérítésre a bizonyítványon szereplő vizsgadátumot követő egy éven belül van lehetőség. A határidő letelte után a visszatérítés nem kezdeményezhető.
 • A visszatérítést nem a Vizsgaközpont intézi. A visszatérítést a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kezdeményezheti (lásd itt ») az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével a vizsgadíj(ak) befizetéséről szóló számla/számlák csatolása mellett. A számlának az Ön nevére kell szólnia. A számlát online jelentkezési felületéről tudja letölteni.

Visszatérítési nyomtatvány letölthető és a folyamat elindítható itt (a linket ki kell másolni és új ablakban megnyitni): 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]