TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Eredményszámítás
az egynyelvű gazdasági kommunikáció vizsgarendszerben

 « Vissza

A vizsga akkor sikeres, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az adott típusban elérhető összpontszám 60%-át, az egyes készségekhez tartozó feladatok (össz)pontszáma pedig a 40%-os minimumküszöböt és az azonos készséget mérő részfeladatok közül egyik feladat eredménye sem 0 pont. Ez érvényes a komplex vizsgatípusra is: a komplex típusban megszerezhető összpontszám 60%-át kell elérni (a megfelelő készségszintek elérése mellett) a sikeres komplex vizsgához, azaz nem szükséges, hogy az írásbeli vagy a beszédértés vizsgán külön-külön is elérje a vizsgázó a 60%-os szintet. Erről bővebb információk itt » olvashatók.

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, a készségenkénti eredmény pedig minimum 40%-os pontszámértéket és az azonos készséget mérő részfeladatok közül egyik feladat eredménye sem 0 pont, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

A több részvizsgából álló vizsgatípusok minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, egyes vizsgarészek letétele alapesetben nem vihető át másik időszakra.

EGYNYELVŰ alapfokú (B1) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
60 ponttól
2. dokumentumleírás 20 pont
3. szakmai szituációs társalgás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 48 ponttól
2. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
108 ponttól
2. dokumentumleírás 20 pont
3. szakmai szituációs társalgás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
5. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont


 

EGYNYELVŰ középfokú (B2) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
60 ponttól
2. dokumentumleírás 20 pont
3. szakmai szituációs társalgás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 48 ponttól
2. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
108 ponttól
2. dokumentumleírás 20 pont
3. szakmai szituációs társalgás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
5. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont


 
 

EGYNYELVŰ felsőfokú (C1) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
60 ponttól
2. dokumentumértelmezés 20 pont
3. szakmai szituációs tárgyalás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 48 ponttól
2. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. interjú 20 pont 60 pont 24 pont
(és egyik sem 0)
108 ponttól
2. dokumentumértelmezés 20 pont
3. szakmai szituációs tárgyalás 20 pont
4. hallott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
5. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. szakmai szöveg írása 40 pont 40 pont 16 pont


© 2023 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2023 Netfocus Consulting Kft. »]