TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Eredményszámítás
a kétnyelvű vizsgarendszerekben (üzleti és idegenforgalmi-vendéglátóipari)

 « Vissza

A vizsga akkor sikeres, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az adott típusban elérhető összpontszám 60%-át, az egyes készségekhez tartozó feladatok (össz)pontszáma pedig a 40%-os minimumküszöböt (a nyelvismereti teszt eredménye nem 0 pont) és az azonos készséget mérő részfeladatok közül egyik feladat eredménye sem 0 pont. Ez érvényes a komplex vizsgatípusra is: a komplex típusban megszerezhető összpontszám 60%-át kell elérni (a megfelelő készségszintek elérése mellett) a sikeres komplex vizsgához, azaz nem szükséges, hogy az írásbeli vagy a beszédértés vizsgán külön-külön is elérje a vizsgázó a 60%-os szintet. Erről bővebb információk itt » olvashatók.

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, a készségenkénti eredmény pedig minimum 40%-os pontszámértéket és az azonos készséget mérő részfeladatok közül egyik feladat eredménye sem 0 pont, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

A több részvizsgából álló vizsgatípusok minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, egyes vizsgarészek letétele alapesetben nem vihető át másik időszakra.

KÉTNYELVŰ alapfokú (B1) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szabad beszélgetés 20 pont 50x2=100 pont 40 pont
(és egyik sem 0)
84 ponttól
2. irányított beszélgetés 20 pont
3. dokumentum ismertetése 10 pont
4. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
Összesen: 70 140  

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 60 ponttól
2. írásfeladat 20 pont 20 pont 8 pont
3. nyelvismereti teszt 20 pont 20x2=40 pont 0<
Összesen: 60 100  

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szabad beszélgetés 20 pont 50x2=100 pont 40 pont
(és egyik sem 0)
144 ponttól
2. irányított beszélgetés 20 pont
3. dokumentum ismertetése 10 pont
4. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
5. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. írásfeladat 20 pont 20 pont 8 pont
7. nyelvismereti teszt 20 pont 20x2=40 pont 0<
Összesen: 130 240  


 

KÉTNYELVŰ középfokú (B2) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szakmai jellegű
    szabad beszélgetés
20 pont 60x2=120 pont 48 pont
(és egyik sem 0)
108 ponttól
3. önálló beszédprodukció 20 pont
4. szituációs társalgás reália
  segítségével
20 pont
2. írott szakmai szöveg ismer-
    tetése magyar nyelven
10 pont 10x2=20 pont 8 pont
5. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
Összesen: 90 180  

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 72 ponttól
2. írásfeladat 40 pont 40 pont 16 pont
3. nyelvismereti teszt 40 pont 40 pont 0<
Összesen: 100 120  

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szakmai jellegű
    szabad beszélgetés
20 pont 60x2=120 pont 48 pont
(és egyik sem 0)
180 ponttól
3. önálló beszédprodukció 20 pont
4. szituációs társalgás reália
  segítségével
20 pont
2. írott szakmai szöveg ismer-
    tetése magyar nyelven
10 pont 10x2=20 pont 8 pont
5. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
7. írásfeladat 40 pont 40 pont 16 pont
8. nyelvismereti teszt 40 pont 40 pont 0<
Összesen: 190 300  


 
 

KÉTNYELVŰ felsőfokú (C1) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. prezentáció 20 pont 60x2=120 pont 48 pont
(és egyik sem 0)
108 ponttól
2. dokumentum értelmezése 20 pont
3. szakmai (üzleti) tárgyalás 20 pont
4. írott szakmai szöveg ismer-
    tetése magyar nyelven
10 pont 10x2=20 pont 8 pont
5. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
Összesen: 90 180  

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont 72 ponttól
2. szövegírás adott szituációban 40 pont 40 pont 16 pont
3. magyar szöveg tömörítése
  célnyelven
20 pont 20x2=40 pont 16 pont
Összesen: 80 120  

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. nyerspont Elérhető max. vizsgapontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. prezentáció 20 pont 60x2=120 pont 48 pont
(és egyik sem 0)
180 ponttól
2. dokumentum értelmezése 20 pont
3. szakmai (üzleti) tárgyalás 20 pont
4. írott szakmai szöveg ismer-
    tetése magyar nyelven
10 pont 10x2=20 pont 8 pont
5. beszédértés 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
6. olvasott szöveg értése 20 pont 20x2=40 pont 16 pont
7. szövegírás adott szituációban 40 pont 40 pont 16 pont
8. magyar szöveg tömörítése
  célnyelven
20 pont 20x2=40 pont 16 pont
Összesen: 170 300  


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]