TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Kétnyelvű vizsgarendszerek (üzleti és idegenforgalmi-vendéglátóipari) feladatainak leírása

 « Vissza

Az írásbeli és beszédértés részvizsgák mindhárom szintet tekintve egy napon, egymás után kerülnek megrendezésre. Ezen részvizsgák előtt regisztráció történik, mely létszámtól függően 10-25 percet vehet igénybe.

Az írásbeli részvizsgákon az egy időben kiosztott feladatok esetében a vizsgázó az adott részfeladatok megoldására adott összidőn belül szabadon gazdálkodhat idejével. Az írásbeli részvizsgán szótár – mely egy- vagy kétnyelvű általános (!) szótár lehet, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek, egyéb oktatói anyagok (pl. mintalevelek, nyelvtani magyarázatok) nem – csak bizonyos feladatok megoldásánál használható: az alapfokú „írásfeladat”, a középfokú „szakmai szöveg írása közvetítéssel”, valamint a felsőfokú „szövegírás adott szituációban” és „magyar szöveg tömörítése célnyelven” feladatok esetében.

A beszédértés és szóbeli részvizsgán szótár egyik szinten sem használható.

KÉTNYELVŰ ALAPFOK (B1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont 40 perc

Két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szöveg megértését ellenőrző feladatokat old meg idegen nyelven.

2. nyelvismereti teszt: 20 pont 40 pont 30 perc

Ez a részfeladat a szakmai nyelvhasználat során szükséges alapszókincs, nyelvhelyesség, mondatszerkesztési eljárások ismeretét ellenőrzi különböző típusú feladatokkal.

3. írásfeladat: 20 pont 20 pont 40 perc

Magyar nyelven kapott információk alapján a vizsgázó két, egyenként 40-50 szó terjedelmű idegen nyelvű szöveget készít: feljegyzést és emlékeztetőt ír. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár segítségét igénybe veheti.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra.

Írásbeli típus esetén összesen 100 pont szerezhető.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 30 perc

A vizsgázó 3-4 perc összterjedelmű szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. szabad beszélgetés: 20 pont 40 pont 18-20 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Beszélgetés a vizsgáztatóval a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, különös tekintettel munkakörére, munkahelyi tevékenységére.

2. irányított beszélgetés (szituáció): 20 pont 40 pont

Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval a feladatlapon megkapott magyar nyelvű szituáció alapján.

3. dokumentum ismertetése: 10 pont 20pont

Idegen nyelvű dokumentum funkciójának és tartalmának ismertetése magyar nyelven.

Szóbeli típus esetén összesen 140 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 240 pont szerezhető.

KÉTNYELVŰ KÖZÉPFOK (B2)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont  45 perc

A vizsgázó 2 autentikus, 3600-4000 n összterjedelmű célnyelvű szakmai szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg.

2. nyelvismereti teszt: 40 pont 40 pont  35 perc

A vizsgázó tesztfeladatokat old meg, melyek a szakmai szókincs és a nyelvhelyesség ellenőrzését szolgálják.

3. szakmai szöveg írása közvetítéssel: 40 pont 40 pont  80 perc

A vizsgázó magyar nyelven megadott szempontok alapján két szöveget (üzleti levél, e mail, jelentés, feljegyzés, brosúra) készít. Az első szöveg 100-120 szó, a második szöveg 120-140 szó terjedelmű, a szövegek hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár segítségét igénybe veheti. 

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 50 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 120 pont szerezhető.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 30 perc

A vizsgázó anyanyelvi beszélők által előadott, 4-5 perc összterjedelmű 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. szakmai jellegű szabad beszélgetés: 20 pont 40 pont 23-25 perc felkészülés
+
20 perc
vizsga

A vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázó szakmai hátterével, tanulmányaival, munkakörével, távlati terveivel kapcsolatban.

2. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven: 10 pont 20 pont

A vizsgázó célnyelvű szakmai tárgyú újságcikket vagy egyéb autentikus írott szöveget ismertet magyar nyelven. Nem feladat a szöveg szó szerinti fordítása, de kijelölt részek részletesebb értelmezését is kérhetik a vizsgáztatók.

3. önálló beszédprodukció: 20 pont 40 pont

A vizsgázó két, célnyelven megadott szakmai jellegű téma közül választ egyet, amelyről összefüggően beszél 2-3 percet (leírás, összehasonlítás, vélemény, indoklás).

4. szituációs társalgás reália segítségével: 20 pont 40 pont

A vizsgázó célnyelven megadott szakmai szituációt old meg a vizsgáztatóval folytatott szerepjátékban.

Szóbeli típus esetén összesen 180 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 300 pont szerezhető.

KÉTNYELVŰ FELSŐFOK (C1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont  60 perc

A vizsgázó kettő, összesen 5600-6000 n összterjedelmű célnyelvű szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fő- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket.

2. szövegírás adott szituációban: 40 pont 40 pont  80 perc

A vizsgázó az idegen nyelvű utasítás alapján két, a szakmára jellemző szöveget (levelet, feljegyzést, pályázatot, jelentést stb.) ír. Az első szöveg 100-120 szó, a második szöveg 120-150 szó terjedelmű. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

3. magyar szöveg tömörítése célnyelven: 20 pont 40 pont  60 perc

A vizsgázó 2500-3000 n hosszúságú magyar nyelvű, autentikus szakmai szöveg tartalmáról kb. 200 szó terjedelmű célnyelvű szöveget készít, melyben közvetíti a tartalom lényeges elemeit, és követi az eredeti szöveg műfaját, stílusát. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

Az írásbeli részvizsga összideje 3 óra 30 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 120 pont szerezhető.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idő  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 40 perc

A vizsgázó 6-7 perc összterjedelmű, 2 autentikus idegen nyelvű szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli Nyers-pont Vizsgapont Idő
1. prezentáció: 20 pont 40 pont 33-35 perc felkészülés
+
30 perc
vizsga

A vizsgázó két témakör közül választ, és legfeljebb 5 perces felépített előadásban kifejti a választott szakmai témát.

2. dokumentum értelmezése: 20 pont 40 pont

A vizsgázó hiteles szakmai dokumentumo(ka)t (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe. Az értelmezés során szakmai beszélgetés keretében válaszol a vizsgáztató kérdéseire is.

3. szakmai tárgyalás: 20 pont 40 pont

A vizsgázó a feladatlapon célnyelven megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott szakmai párbeszédben.

4. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven: 10 pont 20 pont

A vizsgázó 800-1000 n terjedelmű célnyelvű szakmai szöveg tartalmát fordítja le magyar nyelvre.

Szóbeli típus esetén összesen 180 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 300 pont szerezhető.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]