TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Egynyelvű gazdasági kommunikáció vizsgarendszer feladatainak leírása

 « Vissza

Az írásbeli és beszédértés részvizsgák mindhárom szintet tekintve egy napon, egymás után kerülnek megrendezésre. Ezen részvizsgák elõtt regisztráció történik, mely létszámtól függõen 10-25 percet vehet igénybe.

Az írásbeli részvizsgákon az egy idõben kiosztott feladatok esetében a vizsgázó az adott részfeladatok megoldására adott összidõn belül szabadon gazdálkodhat idejével. Az írásbeli részvizsgán egy- vagy kétnyelvû nyomtatott szótár használható.

A beszédértés és a beszédkészség részvizsgán szótár egyik szinten sem használható.

EGYNYELVŰ ALAPFOK (B1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idõ    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont 60 perc

Három, összesen 3000-3500 n terjedelmû idegen nyelvû szöveg alapján a vizsgázó a szövegek lényegének, információinak megértését ellenõrzõ feladatokat old meg idegen nyelven.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  40 pont 60 perc

Idegen nyelven kapott szakmai információk alapján a vizsgázó két idegen nyelvû szöveget készít: (1) feljegyzést, emlékeztetõt, blogbejegyzést, valamint (2) levelet, e-mailt, tájékoztató anyagot ír. Az elsõ szöveg 70-80 szó, a második szöveg 80-100 szó terjedelmû.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra.

Írásbeli típus esetén összesen 80 pont szerezhetõ.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idõ  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 30 perc

A vizsgázó 3-4 perc összterjedelmû szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételrõl. A szövegek meghallgatása elõtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, elsõ hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenõrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idõ
1. interjú: 20 pont 60 pont
 
18-20 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegû szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumleírás: 20 pont

A vizsgázó egy autentikus szakmai dokumentum (grafikon, táblázat, stb.) funkcióját és tartalmát ismerteti, majd ezekkel kapcsolatos vizsgáztatói kérdésekre válaszol.

3. szakmai szituációs társalgás: 20 pont

A vizsgázó szerepjátékban vesz részt a vizsgáztatóval szakmai szituáció alapján.

Szóbeli típus esetén összesen 100 pont szerezhetõ.

Komplex típus esetén összesen 180 pont szerezhetõ.

EGYNYELVŰ KÖZÉPFOK (B2)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idõ    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont 60 perc

A vizsgázó 3 autentikus, 4000-4500 n összterjedelmû idegen nyelvû szakmai szöveg alapján a szövegek lényegének és részletes információinak megértését ellenõrzõ feladatokat old meg.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  40 pont 80 perc

A vizsgázó idegen nyelven megadott szempontok alapján két szöveget készít: (1) üzleti levelet, e-mailt, jelentést, feljegyzést, blogbejegyzést, valamint (2) brosúrát, marketing anyagot, tájékoztató anyagot ír. Az elsõ szöveg 120-140 szó, a második szöveg 140-160 szó terjedelmû, a szövegek hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 80 pont szerezhetõ.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idõ  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 30 perc

A vizsgázó anyanyelvi beszélõk által elõadott, 4-5 perc összterjedelmû 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételrõl. A szövegek meghallgatása elõtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, elsõ hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenõrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idõ
1. interjú: 20 pont 60 pont
 
18-20 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegû szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumleírás: 20 pont

A vizsgázó egy autentikus szakmai dokumentum (grafikon, táblázat, stb.) funkcióját és tartalmát ismerteti, majd elvártnál rövidebb beszédprodukció esetében ezekkel kapcsolatos vizsgáztatói kérdésekre válaszol.

3. szakmai szituációs társalgás: 20 pont

A vizsgázó a feladatlapon megadott szakmai szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott párbeszédben.

Szóbeli típus esetén összesen 100 pont szerezhetõ.

Komplex típus esetén összesen 180 pont szerezhetõ.

EGYNYELVŰ FELSŐFOK (C1)

Írásbeli Nyers-pont Vizsgapont Idõ    
1. olvasott szöveg értése: 20 pont 40 pont 60 perc

A vizsgázó három, összesen 5500-6000 n összterjedelmû idegen nyelvû szöveg alapján a szöveg lényegének, részletes információinak megértését ellenõrzõ feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fõ- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket.

2. szakmai szöveg írása: 40 pont  40 pont 80 perc

A vizsgázó idegen nyelven megadott szempontok alapján két szöveget készít: (1) üzleti levelet, e-mailt, jelentést, feljegyzést, blogbejegyzést, valamint (2) brosúrát, marketing anyagot, tájékoztató anyagot ír. Az elsõ szöveg 140-160 szó, a második szöveg 180-200 szó terjedelmû, a szövegek hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele.

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 80 pont szerezhetõ.

Beszédértés Nyers-pont Vizsgapont Idõ  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 pont 40 perc

A vizsgázó 6-7 perc összterjedelmû, 2 autentikus idegen nyelvû szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása elõtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, elsõ hallgatás közben és után kitölti, másodszori hallgatáskor ellenõrzi munkáját, majd a vizsga végén a végleges válaszokat a megoldólapra jelöli/írja.

Beszédkészség Nyers-pont Vizsgapont
a teljes vizsgán
Idõ
1. interjú: 20 pont 60 pont
 
18-20 perc felkészülés
+
15 perc
vizsga

Állásinterjú jellegû szabad beszélgetés, a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval a szakmai élettel, munkakörrel kapcsolatos témákban.

2. dokumentumértelmezés: 20 pont

A vizsgázó autentikus szakmai dokumentumot (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez, prezentál önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe.

3. szakmai szituációs tárgyalás: 20 pont

A vizsgázó a feladatlapon megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott párbeszédben.

Szóbeli típus esetén összesen 100 pont szerezhetõ.

Komplex típus esetén összesen 180 pont szerezhetõ.


© 2024 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2024 Netfocus Consulting Kft. »]